HR EN

Opći uvjeti rezervacije turističkog smještaja

 1. Uvod

  1.  DubrovnikInn.com je privatna web stranica za predstavljanje i oglašavanje turističkog smještaja u privatnom vlasništvu vlasnika domene.

  2.  Gost je svaka fizička ili pravna osoba koja putem ove web stranice stupi u kontakt sa imateljem domene i rezervira smještaj. 

  3.  Rezervacijom objekta putem Internet stranice DubrovnikInn.com, Gost prihvaća ove Opće uvjete rezervacije turističkog smještaja te sva prava i obveze koji proizlaze iz istih.

 2. Elektronička komunikacija 

  1.  Komunikacija između Gosta i DubrovnikInn.com odvijat će se elektroničkim putem. Slanjem upita ili rezervacijom smještaja Gost daje suglasnost na elektroničku komunikaciju. DubrovnikInn.com će komunikaciju s Gostom vršiti isključivo putem e-pošte ili postavljanjem obavijesti na internet stranici DubrovnikInn.com. Gost se slaže da svi oblici komunikacije koje DubrovnikInn.com šalje elektroničkim putem ispunjavaju sve zakonske uvjete kao da je takva komunikacija osobno potpisana i ovjerena u pisanom obliku.

 3. Rezervacija i cijena

  1. Rezervirati smještaj putem internet stranice DubrovnikInn.com može samo punoljetna osoba u svoje ime i za svoj račun. Nakon izvršene rezervacije smještaja, Gost će putem e-maila primiti potvrdu o rezervaciji s podacima o objektu koji je rezerviran, vremenu rezervacije te uputama o preuzimanju i vraćanju ključeva objekta. Ukoliko je Gost rezervirao objekt za sebe i više osoba pa naknadno utvrdi da isti neće boraviti u tom objektu, dužan je o istome odmah obavijestiti DubrovnikInn.com te odrediti drugu osobu kao nositelja rezervacije. U tom slučaju, DubrovnikInn.com će postojeću rezervaciju prenamijeniti u korist novog nositelja rezervacije. Ukoliko Gost ne imenuje novog nositelja, smatrat će se da je odustao od rezervacije te će se na odgovarajući način primijeniti odredbe Općih uvjeta rezervacije smještaja vezane uz odustanak od rezervacije.

  2. Cijena objekta izražena je u eurima po objektu na bazi jednog noćenja. U cijenu su uključeni svi poznati porezi vezani uz rezervaciju objekta kao i troškovi vode, plina, električne energije i interneta te posteljine, ručnika, kuhinjskih ručnika, završnog čišćenja interijera, održavanja bazena i vanjskog prostora, prijave boravka i boravišne pristojbe. Rezervacija objekta je odmah obvezujuća. Gost prilikom rezervacije plaća predujam u iznosu od 50% od ukupne cijene na račun koji mu dostavi DubrovnikInn.com, a o čemu će DubrovnikInn.com izdati Gostu potvrdu o uplati zajedno s potvrdom o rezervaciji. Preostali iznos cijene, Gost plaća najkasnije u roku od 30 dana prije početka rezervacije na isti račun, te će za istu uplatu dobiti potvrdu, a po dolasku u objekt i račun. U slučaju da Gost neopravdano ne uplati ostatak cijene, nema pravo na povrat predujma. Jednom kad Gost rezervira objekt, cijena objekta ne može se mijenjati izuzev promjena na temelju promjene tečaja koju razliku u cijeni snosi Gost. Dozvoljeni način plaćanja je bankovni transfer. Gost snosi odgovornost za sve troškove bankovne transakcije.

  3. Ukoliko Gost rezervira objekt unutar roka od 30 dana prije početka boravka u objektu, Gost će biti dužan cjelokupni iznos uplatiti odjedanput u roku od 3 radna dana od primitka potvrde rezervacije.

 4. Podaci o smještaju

  1. Podaci o smještaju nalaze se na internet stranici DubrovnikInn.com. Rezervacijom objekta, Gost ima pravo koristiti se točno određenom površinom objekta te pripadajućeg okoliša i/ili ostalih objekata (poput parkirnog mjesta, bazena, roštilja i sl.). Gost nije ovlašten koristiti veću površinu od one iskazane u ponudi te se ne može koristiti objektom na način da ograničava ostale goste u korištenju objekata koje su rezervirali. Ukoliko Gost mora dijeliti sadržaj objekta s drugim gostima, isto će biti naznačeno u ponudi. 

 5. Broj osoba u smještaju

  1. U objektu može boraviti samo onoliko osoba koliko je predviđeno u ponudi. Ukoliko u objektu boravi više osoba od najvećeg dopuštenog broja ili Gost postavi šatore ili parkira kućice za kampiranje ili slično na pripadajućem zemljištu objekta, DubrovnikInn.com ima pravo tražiti da višak osoba napusti objekt. Ukoliko gosti ne postupe u skladu s navedenim, smatrat će se da je rezervacija otkazana te će isti biti dužni odmah napustiti objekt. U tom slučaju Gost na kojeg glasi rezervacija odgovara za štetu DubrovnikInn.com-u te nema prava na povrat uplaćene rezervacije objekta.

  2. U ponudi je navedeno mogu li u objektu boraviti kućni ljubimci i koliko njih. Vlasnici ljubimaca su odgovorni za čišćenje iza svog ljubimca te ljubimcima u niti jednom trenutku nije dopušteno boraviti na namještaju. Gost je u obvezi donijeti sa sobom krevetić, posude za piće i hranu za svog ljubimca, koju opremu mora pokazati pri dolasku. Držanje kućnih ljubimaca u objektu je na isključivu odgovornost gosta, te DubrovnikInn.com ne preuzima nikakvu odgovornost zbog eventualne bolesti ili ozljede koju ljubimci mogu pretrpjeti tijekom boravka. Ukoliko Gost dovede kućnog ljubimca u objekt koji iste ne prima ili dovede veći broj od onog predviđenog u ponudi, smatrat će se da je rezervacija otkazana te će Gost i ljubimci biti dužni odmah napustiti objekt. U tom slučaju Gost na kojeg glasi rezervacija odgovara za štetu DubrovnikInn.com -u te nema prava na povrat uplaćene rezervacije objekta.

 6. Kućni red

  1. Svaki smještaj ima svoj kućni red koji je istaknut na vidljivom mjestu. Gost se obvezuje pridržavati pravila kućnog reda. Ukoliko se gosti ne pridržavaju pravila kućnog reda, smatrat će se da je rezervacija otkazana te će isti biti dužni napustiti objekt. Gost na kojeg glasi rezervacija odgovara za štetu DubrovnikInn.com -u te nema prava na povrat uplaćene rezervacije objekta.

  2. Ukoliko objekt nema kućni red istaknut na vidljivom mjestu, Gost je dužan u svakom slučaju ponašati se obzirno u objektu i na način na koji neće prouzročiti nikakvu štetu na objektu i ugledu DubrovnikInn.com -a. U slučaju da Gost bukom i galamom ometa javni red i mir, Vlasnik će o istom upozoriti Gosta. Ukoliko Gost nastavi s ponašanjem koje dovodi u opasnost objekt i imovinu u objektu te kojim remeti javni red i mir te na taj način šteti ugledu DubrovnikInn.com -a, Gost će biti dužan napustiti objekt. U tom slučaju, smatrat će se da je Gost odustao od rezervacije te će se na odgovarajući način primijeniti odredbe Općih uvjeta rezervacije smještaja vezane uz odustanak od rezervacije.

 7. Odgovornost za štetu gostu

  1. Gost se koristi objektom na vlastitu odgovornost. Gost se dodatnim sadržajem iz ponude koristi na vlastitu odgovornost. DubrovnikInn.com ne odgovara Gostu za štetu koja nastane prilikom korištenja objekta i dodatnih sadržaja. DubrovnikInn.com ne odgovara niti za eventualne alergijske reakcije uzrokovane npr. prethodnim držanjem kućnih ljubimaca u objektu, kućnom prašinom, peludi, sredstvima za dezinfekciju i čišćenje, klorom iz bazena i sl. U svakom slučaju, a radi izbjegavanja potencijalnih alergijskih reakcija, Gost je dužan o tegobama prethodno obavijestiti Vlasnika objekta kako bi se smanjila eventualna mogućnost nastanka istih.

 8. Prijava i odjava gosta u smještaju

  1. Gost je dužan najaviti točno vrijeme dolaska u objekt putem e-maila. Gost ne može preuzeti ključeve objekta prije 15:00 sati prvog dana rezervacije. Gost je dužan zadnjeg dana rezervacije napustiti objekt i predati ključeve DubrovnikInn.com-u tj. osobi koju za to ovlasti, najkasnije do 10:00 sati u protivnom će se smatrati da je Gost produžio boravak u objektu za još jedan dan i bit će u obvezi platiti cijenu objekta za taj dan.

  2. Gost se na osnovu zakona Republike Hrvatske obvezuje DubrovnikInn.com-u dati na uvid važeću osobnu ispravu, koja sadrži osobne podatke i koja će se koristiti u svrhu prijave pri Hrvatskoj turističkoj zajednici (HTZ). Ti se podaci neće koristiti u druge svrhe. Gostu koji ne želi dati nijednu vrstu važeće osobne isprave za zakonski obvezujuću turističku prijavu, može se uskratiti pristup objektu, bez mogućnosti povrata uplaćene cijene.

 9. Nedostaci smještaja

  1. Gost je dužan odmah prilikom preuzimanja ključeva pregledati objekt i o eventualnim nedostacima obavijestiti DubrovnikInn.com radi uklanjanja utvrđenih nedostataka. U svakom slučaju, Gost svoje pritužbe može iznijeti i nakon navedenog roka na e-mail DubrovnikInn.com -a, a radi poboljšanja kvalitete usluge.

 10. Polog

  1. Gost je dužan Vlasniku objekta prilikom preuzimanja ključeva ostaviti polog u iznosu koji će biti definiran u potvrdi o rezervaciji. Polog će biti vraćen prilikom odjave iz objekta ukoliko Gost nije prouzrokovao štetu na objektu. Pojam šteta podrazumijeva bilo kakvih oštećenja, slučajnih šteta ili sl. uzrokovanih nemarom Gosta, gubitkom imovine, dodatnog čišćenja, ili nepodmirenih računa koji su mogli nastati tijekom boravka Gosta. DubrovnikInn.com  tj. osoba koju za to ovlasti pregledat će objekt neposredno nakon vraćanja ključeva, a radi uočavanja eventualnih nedostataka. Ukoliko DubrovnikInn.com utvrdi da je Gost prouzrokovao štetu na objektu, zadržat će zaprimljeni polog. Ukoliko je šteta višestruko veća od zaprimljenog pologa, Gost je dužan nadoknaditi prouzročenu štetu do punog iznosa.

 11. Otkaz rezervacije

  1. Ukoliko Gost otkaže rezervaciju prije roka dospijeća za uplatu ostatka cijene, isti gubi pravo na povrat uplaćenog predujma.

  2. Ukoliko Gost otkaže rezervaciju nakon što je platio ostatak cijene, isti gubi pravo na povrat predujma i ostatka uplaćene cijene.

  3. Ukoliko Gost otkaže rezervaciju nakon roka dospijeća za uplatu ostatka cijene, a prije nego li je ostatak cijene zaista uplaćen, isti gubi pravo na povrat uplaćenog predujma te će ujedno biti dužan platiti DubrovnikInn.com-u ostatak cijene.

 12. Odgovornost za točnost informacija

  1. DubrovnikInn.com nije odgovoran za eventualne pogreške na fotografijama ili pisanim materijalima. Sve informacije na internetskoj stranici prikazane su što je preciznije i točnije moguće. Gost uvijek može zatražiti dodatne informacije prije rezervacije te spriječiti eventualni nedostatak informacija na stranicama.

 13. Završne odredbe

  1. U kontekstu zakonodavnog okvira o zaštiti osobnih podataka voditelj obrade podataka je DubrovnikInn.com. Sve upite u vezi zaštite osobnih podataka Gost može poslati na sljedeću adresu e-pošte: info@dubrovnikinn.com. DubrovnikInn.com obrađuje osobne podatke koje Gost mora dostaviti  u vezi sa svojom rezervacijom, jer je ta obrada nužna za zaključenje rezervacije i ispunjenje obveza.

  2. DubrovnikInn.com također obrađuje osobne podatke Gosta koje je pružio u vezi sa svojom rezervacijom kako bi DubrovnikInn.com naknadno kontaktirao Gosta i pritom poslao kvalitetne ponude. Gost ima pravo primati informacije o osobnim podacima koje je DubrovnikInn.com zabilježio, kao i njihovu kopiju, ispraviti netočne podatke, ishoditi brisanje osobnih podataka ako više nisu potrebni za ispunjavanje svrhe u koju su prikupljeni ili ako je obrada nezakonita, te također zatražiti da DubrovnikInn.com ograniči obradu osobnih podataka.

Animated icons by Lordicon.com
Icons made by srip from www.flaticon.com